• Projekt

13-16 maj -12 så fanns Somaliska Föreningen i Uppsala på plats, och tog del av projektet i Litauen.
Tillsammans med samarbetspartners från Polen, Turkiet, Litauen och Lettland.

Projektet "Akademin för nya möjligheter" - föräldrars skolor
som ett sätt att öka kompetens i samband med att titta efter och utbildning om barn
"
riktar sig till föräldrar, som har problem med att utbilda sina barn.
Projektet har pågått 10-08-01 t.o.m 12-07-31.

Projektet riktar sig särskildt mot föräldrar, som kommer från familjer
med brist på god erfarenhet av lärande i utbildning för barn.
Det huvudsakliga målet med projektet är att ge förutsättningar för personlig utveckling
och för att öka kunskap och kompetens i föräldrarnas utbildning (hur man blir en bättre förälder).

De huvudsakliga aktiviteterna är att anordna seminarier - utbildningsgrupper för att stödja familjer
med pedagogiska problem och föräldraskolor - möten för föräldrar och deras barn, där föräldrarna lära sig att kommunicera med sina barn utan våld. De får också en chans
att lära känna sina barns intressen och lära sig att utveckla dem.

Resultatet av vårt arbete kommer att vara en broschyr med pedagogiska idéer för föräldrar
och råd om hur man spenderar aktiv fritid med barn. Vi kommer också att skapa en hemsida
inriktad på föräldrastöd, med ett forum där föräldrar och lärare kan utbyta erfarenheter
hur man utbildar sina barn.

(Läs mer på: www.academyofnewpossibilities.tk/ )