• Om oss

SFU - Somaliska Föreningen i Uppsala

Somaliska Föreningen i Uppsala (a.k.a SFU) är en idéell förening
som bildades år 2011, ihop med etniska svenskar och somalier.


SFU är en öppen förening för somalier
- och välkomnar även andra nattionaliteter!

Föreningen arbetar för att somalier ska integreras i Sverige
och bli en del av samhället!

Vi vill bygga broar mellan etniska svenskar och somalier,
verka för att nyanlända ska förstå det svenska samhället
och få en så smidig ingång i samhället som möjligt.
Vår målsättning är också att arbeta för ökad kunskap och förståelse
bland etniska svenskar om det somaliska folket och dess kultur.

SFU's målsättning är att..

  • Främja samverkan för integration i det svenska samhället.
  • Främja ungdomarnas delaktighet i samhället.
  • Sysselsätta barn och ungdomar, såsom idrott, motion, skapande m.m.
  • Öka barns, ungdomars och vuxnas psykiska välbefinnande.
  • Främja somaliernas aktivitet i arbete, utbildning och egen försörjning.
  • Främja somaliska barns kunskap i deras kultur och modersmål
  • Motverka kriminalitet och droger (genom att arbeta som nattvandrare,
    samt att främja sysselsättning/aktivitet såsom arbete, intressen m.m)
  • Ordna kurser och studiecirklar.